TinQwise

Wat doet TinQwise?
TinQwise staat voor 'online leren', leren via een computer, smartphone of tablet'. TinQwise ontwikkelt multimediale leeroplossingen voor uiteenlopende doelgroepen en heeft alle benodigde disciplines hiervoor onder één dak; onderwijskundigen, vormgevers en technici, maar ook scenarioschrijvers en regisseurs. De leerconcepten die worden ontwikkeld zijn gebaseerd op didactische principes. De gebruiker wordt geprikkeld en actief betrokken bij het leren, alles met de focus op de uiteindelijke (werk)praktijk.
Syca sluit met zijn passie voor online oplossingen perfect aan bij één van de doelstelling van TinQwise: "Met grensverleggende online leeroplossingen daagt TinQwise iedere keer weer professionals uit om te leren".

Wat doet Syca voor TinQwise?
Voor TinQwise ontwikkelt Syca maatwerk applicaties, onder andere: leer management systemen, e-learning software, e-zines en een custom (L)CMS. Verder verzorgt Syca voor TinQwise het systeembeheer en hosting. Hier volgt een toelichting op enkele van de hierboven genoemde online oplossingen.

(L)CMS
Voor TinQwise heeft Syca een custom CMS ontwikkeld welke Scorm modules kan genereren. Een Scorm is een verzameling van standaarden en specificaties. Een Scorm module is een standaard in e-learning en moet kunnen worden geladen in meerdere e-learning management systems (LMS) zoals bijvoorbeeld SABA, Moodle of EKP. Om de Scorms zo modulair mogelijk te maken worden deze opgebouwd uit aanpasbare custom ontwikkelde templates. De content van deze templates kan worden opgebouwd en aangepast naar wensen van de klant, waardoor een volledig modulaire e-learning ontstaat.

Als uitbreiding op het CMS is een LMS module ontwikkeld waarbij op een eenvoudige wijze content uit het CMS kan worden toegevoegd aan een leer omgeving en deze direct beschikbaar is. Deze module kan worden gebruikt als certificerings systeem wat bij een SCORM, vanwege de client side afhandeling, niet mogelijk is. De LMS module kan voorzien in alle rapportages en rechten die ook binnen één van de standaard LMS omgevingen beschikbaar zijn.

Hosting omgeving
Voor TinQwise is een eigen hosting omgeving ontworpen en opgebouwd waarbij voor klanten eigen SLA's afgesproken kunnen worden en welke door middel van een standaard rapportage in beeld gebracht kunnen worden. Deze hosting omgeving is volledig opgebouwd met open source software en enkele custom online tools om deze omgeving te kunnen managen. Hierdoor kan TinQwise ook klanten die geen eigen LMS hebben faciliteren in een e-learning traject zonder grote inverstering in infrastructuur.

Systeembeheer
De kantoor omgeving van TinQwise wordt al sinds 2000 door Syca beheerd. Met vaste contactpersonen en mensen on site wordt voor TinQwise een functionele kantoor omgeving in stand gehouden waarbij alle tools die voor medewerkers van belang zijn voor de uitvoering van hun dagelijkse taken bekend zijn en problemen kunnen worden opgelost.

Arcadis
ABN
Inverde
KLM
KPN
NS
PON
Qredits
SBA
Wolf Oil